Borovets Ski Resort (BG)

Destinations Private
Thessaloniki Airport (SKG) €320
Thessaloniki City €300